Terms

Home » Terms

 

Tillämplighet

Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för Trendroom.se. Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

Beställning

För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Trendroom.se lider ekonomisk skada, polisanmäls. Trendroom.se friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Trendroom.se:s sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Betalning

Moms ingår i alla priser. Utöver produkternas kostnad tillkommer en fraktavgift om 29 kr. Denna frakt gäller oavsett antal beställda varor. Betalning görs med PayPal (PayPal-saldo, kreditkort eller bankkonto.). Villkoren börjar gälla så snart korttransaktionen har godkänts. Det går att betala med Visa eller Mastercard. Trendroom.se reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga Trendroom.se att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Leverans och avbeställning

Beställningar mottagna före kl. 12.00 på måndag till fredag kommer att behandlas samma dag, för vanligtvis leverans inom 1-2 arbetsdagar beroende på vart i Sverige du bor på de produkter vi har i lager. Det kan dock framgå annan leveranstid beroende på lagerstatus på produkterna, det framgår då tydligt på den produkt du vill köpa vilken leveranstid som gäller. Beställningar mottagna på lördagar, söndagar och helgdagar kommer att behandlas påföljande måndag eller helgfri vardag. Leverans av köpta varor sker med Posten AB.

I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Trendroom.se:s köpvillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning av produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig. Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Trendroom.se per e-post eller brev.

Trendroom.se skickar endast till Svenska adresser (just nu åtminstone).

Ägandesrättförbehåll

Alla varor förblir Trendroom.se:s egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel

Trendroom.se:s ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. Trendroom.se bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Reklamationsvillkor och ångerrätt

Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Trendroom.se via e-post (info@trendroom.se) och uppge order-id samt orsak till reklamationen. Vid reklamation av vara skall kunden begära ett s.k. RN (returnummer), som sedan är giltigt i 14 dagar.

Vid samtliga fall då en vara returneras till Trendroom.se skall kunden först ha kontakta oss via E-post för att få ett returnummer så kommer vi med vidare instruktioner,  information och hur du ska returnerade din order.

I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 350:-+ moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras. Trendroom.se förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Varan får ej vara använd och öppnad. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Trendroom.se för erhållande av ett RN. Returfrakten bekostas av konsumenten. Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt. Om en vara är transportskadad skall Trendroom.se kontaktas inom fem dagar för information om ersättning.

Outlöst försändelse

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Trendroom.se, debiteras en avgift om 350:- + moms för att täcka Trendroom.se:s kostnader för transport och administration. Detta kommer att faktureras kunden.

Transportskadat gods

Om en vara från Trendroom.se skadas i transport och leverans, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (vanligtvis, Posten 020-340 340) dock senast inom 7 dagar.

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Trendroom.se:s kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Trendroom.se befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Personuppgifter

När du handlar på Trendroom.se registreras dina uppgifter hos oss. Enligt lag måste vi meddela dig om detta. Vi förbehåller oss även rätten att skicka ut e-postutskick utan att fråga om lov (som dock går att avregistrera sig ifrån närsomhelst, självfallet). Precis som du hatar vi också spam och kommer inte dela med oss av din e-postadress till någon annan.

Övrigt

Trendroom.se förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer, köpvillkor och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Trendroom.se rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Trendroom.se skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.